Pilihan saham Prsi

Dalam hal opsyen saham yang dilaksanakan apabila individu masih bekerja dengan syarikat yang memberikan opsyen saham, kewajiban untuk memotong dan mengirimkan PRSI terletak dengan majikan itu. Oleh itu, PRSI perlu ditolak oleh majikan melalui gaji bersama dengan liabiliti PRSI dan dihantar kepada Pemungut Jeneral dengan P30 bulanan. Sekiranya opsyen saham dilaksanakan selepas individu tersebut telah meninggalkan pekerjaan, kewajipan membayar PRSI jatuh pada individu itu.Pekerja PRSI tidak boleh dikenakan bayaran. Amaun yang dikenakan kepada PRSI Penerimaan saham oleh pekerja dianggap sebagai perkuisit untuk tujuan cukai pendapatan dan peraturan yang dikenakan ke atas cukai bayaran nota juga dikenakan untuk tujuan PRSI. Kaedah-kaedah ini dibentangkan dalam dokumen FAQS Soalan Lazim yang sering ditanya di www. Dalam hal opsyen saham yang dilaksanakan oleh pekerja, PRSI dikira atas keuntungan bersih kepada pekerja. Merekodkan PRSI Sebagai saraan berasaskan saham yang diperolehi daripada pekerjaan yang boleh diinsuranskan, ia hendaklah direkodkan di bawah Kelas PRSI yang memohon kepada pekerja pada masa dia menerima saham itu jika tertakluk kepada peletakan hak, masa peletakhakan atau menjalankan opsyen saham, mengikut mana-mana yang berkenaan, walaupun apa-apa faedah atau keuntungan terakru kepada individu selepas dia telah meninggalkan pekerjaan tertentu.

Borang RTSO1 boleh didapati di www. Borang ini harus digunakan tanpa mengira sama ada individu masih dalam pekerjaan syarikat yang memberikan opsyen saham.

Imbuhan dalam bentuk saham dalam syarikat di mana pekerja memegang jawatan atau pekerjaannya, atau dalam syarikat yang mengawal syarikat itu, dibawa masuk dalam sistem PAYE oleh Akta Kewangan Berkuatkuasa dari 1 Januari, semua saham tersebut saraan yang berpatutan dikenakan untuk menggunakan ESI PRSI tertakluk kepada pengaturan peralihan yang digariskan dalam perenggan 8.Borang SBR1 hendaklah digunakan untuk tujuan ini. Ringkasan Pengaturan Pembayaran.


Ini termasuk kandungan peribadi dan pengiklanan. Amaun yang dikenakan kepada PRSI Penerimaan saham oleh pekerja dianggap sebagai perkuisit untuk tujuan cukai pendapatan dan peraturan yang dikenakan ke atas cukai bayaran nota juga dikenakan untuk tujuan PRSI. Dalam hal opsyen saham yang dilaksanakan apabila individu masih bekerja oleh syarikat yang memberikan opsyen saham, pilihan saham prsi, kewajiban untuk memotong dan mengirimkan PRSI terletak dengan majikan itu. Sebut harga lewat oleh Sungard. Borang SBR1 hendaklah digunakan untuk tujuan ini. Insentif ini tersedia untuk pilihan saham kelayakan yang diberikan antara 1 Januari dan 31 Disember Terdapat 3 cara utama di mana pilihan saham prsi pekerja boleh mendapat manfaat daripada saham dalam syarikat: Di mana ini berlaku perkara berikut harus diperhatikan: Maklumat lebih lanjut boleh didapati di laman web Pendapatan. Tullet Prebon.

pilihan saham prsi pilihan saham prsi

Di mana ini berlaku, perkara-perkara berikut harus diperhatikan: Majikan dan pekerja PRSI perlu ditambah bersama-sama seperti biasa. Sekiranya subkelas yang berbeza terpakai kepada pekerja dan majikan, pulangan mestilah dibuat di subclass pekerja.

Pembayaran PRSI Kewajipan untuk memotong dan menghantar PRSI berhubung dengan ganjaran berasaskan saham biasanya terletak pada majikan lihat bahagian 6 untuk merawat keuntungan pilihan saham. Opsyen saham PRSI ke atas apa-apa keuntungan yang dibuat oleh pekerja dalam pelaksanaan opsyen saham, dalam sesetengah keadaan, tidak ditolak dan dihantar melalui sistem PAYE.

Ia pada dasarnya bermakna imbuhan diberikan kepada pekerja dalam bentuk saham termasuk stok dan sekuriti dalam syarikat di mana pekerja memegang jawatan atau pekerjaannya, atau dalam syarikat yang mempunyai kawalan terhadap syarikat itu.

Saham dalam mana-mana syarikat lain tidak termasuk dalam definisi imbuhan berasaskan saham. Semua jenis keuntungan pilihan saham datang dalam definisi. Tuduhan kepada Imbuhan PRSI dalam bentuk saham dalam syarikat selain daripada yang pekerja memegang jawatan atau pekerjaannya, atau dalam syarikat yang mempunyai kawalan terhadap syarikat itu, telah berada dalam sistem PAYE sejak dan masih boleh dikenakan sepenuhnya kedua-dua pekerja dan majikan PRSI.