Pilihan saham DgclIni diperlukan oleh undang-undang korporat Delaware, Washington, dan saya membayangkan hampir setiap undang-undang korporat negara di negara ini. Dalam jawatan ini, saya tidak bercakap mengenai anugerah ekuiti LLC; Anugerah ekuiti LLC adalah sesuatu yang sama sekali berbeza dengan pilihan saham korporat.

Ini sebenarnya berlaku kepada Google. Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai perkara ini dalam Artikel Undang-undang Praktis ini. Berikut adalah senarai semak geran pilihan saham penuh. Sebelum Memberi Pilihan Saham Mengguna pakai pelan opsyen saham - Pertama, pakai pelan dan draf perjanjian opsyen saham standard di bawah rancangan itu. Berikan semua pilihan saham anda di bawah rancangan-Jika anda memberikan pilihan di luar rancangan, pertimbangan khusus akan timbul, yang tidak ditangani dalam daftar periksa ini.

Mengesahkan residensi penerima - Sebelum setiap pemberian opsyen saham, sahkan residensi calon pilihan dan sahkan bahawa anda mematuhi undang-undang Blue Sky setiap negeri di mana pelabur bermastautin. Nilai pasaran yang saksama - Pastikan pilihan diberikan pada nilai pasaran wajar dengan mematuhi Seksyen A Kod Hasil Dalam Negeri. Kelulusan Lembaga - Adakah Lembaga meluluskan geran pilihan menurut Persetujuan Lembaga atau resolusi yang diterima pakai pada mesyuarat.Sekiranya jadual peletakhakan bagi mana-mana opsyen adalah berbeza daripada standard yang ditetapkan dalam perjanjian standard, pastikan persetujuan Lembaga menerangkan jadual peletakhakan. Perjanjian yang ditandatangani- Selepas setiap pemberian opsyen saham, berikan setiap penerima salinan pelan opsyen saham dan perjanjian opsyen saham mereka, dan minta mereka menandatangani perjanjian yang diperlukan di bawah pelan tersebut. Lading huruf besar - Kemaskini huruf besar setelah pilihan telah diluluskan. Berkongsi ini:

Sahkan bahawa anda mempunyai saham yang mencukupi- Sebelum memberikan pilihan saham; mengesahkan anda mempunyai bilangan saham di bawah rancangan untuk memberikan pilihan kumpulan baru. Peraturan mempunyai batasan matematik, yang bermaksud terdapat batas sekuriti yang boleh anda keluarkan di bawah Aturan, dan anda tidak mahu melebihi had tersebut. Penerima yang layak - Sahkan setiap penerima pilihan bakal memenuhi syarat di bawah pelan tersebut. Umumnya, hanya individu yang layak.

Kenapa anda perlu membuat dokumen kelulusan geran opsyen saham secara cepat dan pantas? Secara umum, adalah idea yang baik untuk mendaftar masuk dengan peguam korporat anda sebelum memberikan pilihan saham. Ini tidak perlu menjadi proses yang mahal, tetapi kos yang tidak mentadbir pelan pilihan saham anda dengan mematuhi semua keperluan teknikal boleh menjadi sangat mahal. Sebagai contoh, jika anda menjalankan batasan matematik Peraturan, ia sebenarnya boleh menangguhkan IPO anda atau mengakibatkan denda peribadi.

Anda boleh mencari contoh yang baik dari minit-minit lembaga yang memberikan pilihan, atau lembaga yang mengizinkan pilihan pemberian, jika anda mencari di Google. Mereka akan mempunyai mereka untuk berkongsi dengan anda. Dan mereka mungkin lebih suka anda menggunakan borang mereka, kerana mereka mungkin dipanggil pada titik masa depan untuk memberikan pendapat undang-undang mengenai permodalan anda, dan ia akan membantu mereka melakukannya jika mereka terlibat dengan terbitan ekuiti anda.

pilihan saham dgcl

pilihan saham dgcl

Peraturan ini memerlukan, pilihan saham dgcl, antara lain, syarikat membincangkan dalam pernyataan proksi mereka mengenai proses yang mereka gunakan dalam memberikan pilihan, dengan itu memastikan pilihan saham dan amalan pampasan lain akan terus dikaji dengan teliti. A Perbuatan korporat yang rosak atau tindakan untuk disahkan; B Tarikh setiap perbuatan atau tindakan korporat yang rosak; C Jika perbuatan atau perbuatan korporat yang rosak itu melibatkan penerbitan saham saham putative, nombor dan jenis saham stok yang dikeluarkan dan tarikh atau tarikh di mana saham putative itu dikatakan telah dikeluarkan; D Sifat kegagalan pemberian kuasa berkenaan dengan setiap tindakan korporat yang rosak untuk diratifikasi; dan Pilihan saham Dgcl Bahawa lembaga pengarah meluluskan pengesahan perbuatan atau tindakan korporat yang rosak. Sebuah perbadanan boleh mengeluarkan suatu perakuan saham baru atau saham yang tidak pasti sebagai ganti apa-apa perakuan yang dikeluarkan olehnya, pilihan saham dgcl, didakwa telah hilang, dicuri atau dimusnahkan, dan perbadanan itu menghendaki pemilik sertifikat yang hilang, dicuri atau hancur, pilihan saham dgcl, atau wakil sah pemilik itu untuk memberi korporasi suatu bon yang mencukupi untuk menanggung rugi terhadap apa-apa tuntutan yang boleh dibuat terhadapnya disebabkan kehilangan, kecurigaan yang dikatakan pilihan saham dgcl pemusnahan mana-mana sijil sedemikian pilihan saham dgcl pengeluaran sijil baru itu atau saham tidak pasti. Akhirnya, mahkamah menolak penolakan berasingan oleh pengasas yang mana bekas pengarah meminta mahkamah untuk mengesahkan di bawah Seksyen DGCL yang dikatakan pemberian opsyen saham oleh CertiSign, termasuk kepada bekas pengarah, atas pilihan saham dgcl. Walau bagaimanapun, pegawai atau pegawai perlu diberikan topi keseluruhan mengenai bilangan opsyen yang mereka dapati. Dalam setiap kes itu, lembaga pengarah hendaklah menyatakan dalam dolar bahagian pertimbangan tersebut yang menjadi modal. Dalam tindakan yang difailkan oleh perbadanan, Mahkamah boleh menghendaki notis tindakan itu diberikan kepada orang lain yang dinyatakan oleh Mahkamah dan membenarkan orang-orang lain untuk campur tangan dalam tindakan itu. Tetapi bagi apa-apa kegagalan kebenaran, akan menjadi stok yang sah; atau b. Apabila dividen atas saham pilihan dan khas, jika ada, pilihan saham dgcl, setakat mana keutamaan yang saham itu berhak, telah dibayar atau diisytiharkan dan dibezakan untuk pembayaran, dividen ke atas baki kelas atau kelas atau siri stok boleh dibayar daripada baki aset perbadanan yang ada untuk dividen seperti di tempat lain dalam bab ini.